VEPT CONSULTING

to nowe biuro rachunkowe działające na polskim rynku od ponad roku. Jednak bazuje ono na doświadczeniach Zarządu datowanych od 1991 roku. Firma specjalizuje się w obsłudze polskich oraz zagranicznych firm o różnych profilach działalności gospodarczej (spółki kapitałowe, osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje, oddziały zagranicznych przedsiębiorstw, przedstawicielstwa i in.) w zakresie ewidencji księgowych, podatkowych oraz kadr i płac.

O nas

Mobirise

Priorytetem naszej działalności jest jakość świadczonych przez nas usług, za którą ponosimy pełną odpowiedzialność oraz dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego
z naszych klientów, zapewniając w ten sposób ich bezpieczeństwo podatkowe. W trosce
o najwyższą jakość usług ściśle współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi rewidentami. W naszej działalności, jako podmiot przetwarzający dane osobowe stosujemy wszelkie procedury związane z RODO i bezwzględnie stosujemy zasadę zachowania całkowitej poufności przetwarzanych informacji i dokumentów.

Działalność naszego biura rachunkowego objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przepisów prawa. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wariancie rozszerzonym, znacznie przekraczającym zakres ubezpieczenia podstawowego/obowiązkowego. Przestrzegając zasady bezwzględnej poufności w stosunku do informacji naszych klientów jesteśmy w stanie świadczyć im bardzo osobiste usługi, chroniąc zarazem ich prywatność.

Usługi księgowe prowadzone są przy użyciu sprzętu komputerowego w oparciu o licencjonowane oprogramowanie zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów. W działalności wykorzystujemy też szyfrowane systemy zewnętrzne do przesyłania i archiwizacji dokumentacji w wersji elektronicznej. Naszą filozofią jest efektywna praca, co daje odzwierciedlenie we współpracy z naszymi klientami. Obsługujemy kilkadziesiąt przedsiębiorstw, głównie zarządzanych przez obcokrajowców.

Nasz zespół

Piotr Szarkowski 

Prezes Zarządu

posiadający licencję uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 6346/97 wydaną przez Ministra Finansów RP

Jakub Szarkowski

V-ce Prezes Zarządu

posiadający licencję nr 75819/2019 wydaną przez C.I.K. (Centrum Informacji Księgowej)

Rodzaje świadczonych usług

Zapoznaj się z ofertą świadczonych przez nas usług

Zakres wykonywanych czynności

Zobacz w czym się specjalizujemy i co możemy Ci zaoferować

Nasza misja

Głównym celem naszej firmy jest profesjonalne świadczenie usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz administracyjnych, dzięki czemu kierownictwo firm może skoncentrować się tylko na swojej bieżącej działalności operacyjnej.

1.

Celem VEPT CONSULTING Sp. z o.o. jest zdjęcie z kierownictwa zainteresowanej naszymi usługami firmy ciężaru zarządzania działem rachunkowości oraz rachubą płac i zachowanie danych w całkowitej poufności.

2.

VEPT CONSULTING Sp. z o.o. wyznacza osobę/osoby, które mają wyłączne pełnomocnictwo do utrzymywania bieżących kontaktów, oraz przekazują firmie (której to dotyczy) bieżące informacje o wszelkich ważniejszych zmianach w polskim prawie podatkowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

3.

Wszystkie prace wykonywane są przez VEPT CONSULTING Sp. z o.o. zgodnie z właściwym zrozumieniem i interpretacją ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, z zachowaniem należytej staranności.

Nasz cennik


Ze względu na spersonalizowane podejście do każdego klienta ceny ustalamy dopiero po wstępnym spotkaniu i ustaleniu wzajemnych oczekiwań stron umowy. Ceny naszych usług zależą od zakładanej ilości powierzonych nam zadań. W znacznej mierze
są one zależne od ilości przetwarzanej dokumentacji źródłowej, ilości zatrudnionych pracowników oraz stopnia skomplikowania sprawozdawczości podmiotu. Bazowe ceny miesięczne netto dla najmniejszych podmiotów to:

300

                                                     PLN

prowadzenie uproszczonej ewidencji (KPR i EP)

600

                                                    PLN

prowadzenie Ksiąg Handlowych

*50

                                                    PLN

dodatkowo za każdą zatrudnioną osobę

Po szczegółową ofertę oraz listę referencyjną zapraszamy do osobistego kontaktu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

© Copyright 2019 Vept Consulting - All Rights Reserved