Rodzaje świadczonych usług

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów pomocniczych spółek prawa handlowego.
  • Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów oraz związanych z nimi ewidencji pomocniczych.
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych.
  • Obsługa kardowo-płacowa -naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
  • prowadzenie bieżącej dokumentacji w tym zakresie oraz doradztwo w sprawach płacowych i kadrowych, połączone z bieżącym raportowaniem wg. ustalonych procedur.
  • Doradztwo w dziedzinie księgowości, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
  • Doraźne usługi z wybranych czynności księgowych.

Zakres wykonywanych czynności

Zobacz w czym się specjalizujemy i co możemy Ci zaoferować

© Copyright 2019 Vept Consulting - All Rights Reserved